Individuellt utvecklingsprogram

Individuellt utvecklingsprogram

12 veckors program, individuell processcoaching

assisCo erbjuder ett individuellt anpassat program som utgår från just dina förutsättningar, du får en egen coach vars främsta uppgift är att ställa rätt frågor till dig för att skapa förändring i positiv riktning. Känner du att du sprungit för länge i hamsterhjulet, har du svårt att skilja på på arbete och fritid, känner du dig stressad över att inte räcka till, då kan samtalen i det individuella utvecklingsprogrammet hjälpa dig att klargöra vart du är på väg och varför. Vi utgår från ditt nuläget och fokuserar på förändringsmöjligheter för framtiden. Genom att sätta tydliga mål motiveras du att göra förändringar i ditt liv som leder till nya resultat.

Din coach´s främsta uppgift är att ställa rätt frågor till dig för att du skall bli medveten om vilka ”regler” du lever efter, vilka är dina starkaste drivkrafter och provocera dig att våga optimera dina mål. Jag som coach kommer inte att berätta för dig hur du skall göra eller välja i livet, genom frågor kommer jag inom det området som du vill att vi arbetar med genom frågor hjälpa dig att nå framgång.

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.

hjärtligt välkommen!

Det individuella utvecklingsprogrammet har hjälpt mig att planera och tänka framåt vilket möjliggjort förändring i mitt liv. Idag känner jag mig klar över vem jag är och vad jag vill. Jag är så tacksam att min arbetsgivare gav mig möjligheten att utvecklas genom detta program

Arbetsledare, Humana assistans

Informationsblad 12 veckors individuellt utvecklingsprogram